Výzkum

Abychom dostáli závazku výroby špičkových výrobků, neustále je zkoumáme a testujeme. Nejinak tomu je u spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno a její Fakultou sportovních studií, kde právě probíhá výzkum účinků sportovní komprese.