Výzkum

Aktuálně realizujeme projekt v rámci dotačního titulu Inovační voucher. Vývoj pažních kompresních návleků CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom dostáli závazku výroby špičkových výrobků, neustále je zkoumáme a testujeme. Nejinak tomu je u spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno a její Fakultou sportovních studií, kde opakovaně proběhl výzkum účinků sportovní komprese.