Inovace

Inovace jsou nedílnou součástí nejen lidského života a rozvoje člověka, ale jsou i klíčovým hybným faktorem rozvoje naší společnosti. Principem inovací je neustálé hledání lepší cesty k uspokojení potřeb zákazníka zvyšováním kvality servisu a produktů samotných, což vede k lepší realizaci rozvoje technologií a organizačních strategií. Díky inovacím dochází k zavádění nových produktů, jejich zdokonalování a vývoji se záměrem zlepšování kvality. Inovace nás baví, pracujeme v rozmanitých projektových týmech a největší odměnou nám jsou samozřejmě naši spokojení zákazníci.

Cílem inovací je rovněž podpora pořízení nových výrobních technologií, včetně nezbytného nehmotného majetku a investic. Klademe důraz na proces přeměny tvůrčího nápadu v komerčně úspěšnou inovaci, jehož důležitou a nedílnou součástí je využívání kreativity pracovníků našeho vývojového oddělení. Dáváme prostor a podporujeme rozvoj nových profesních způsobilostí našich pracovníků a vztahy s externími partnery v rámci účelové strategické aliance, s využitím mezinárodních zkušeností a metodik (RAL, HOHENSTEIN). Zavádíme nově vyvinuté či inovované produkty a procesy do výroby a na trh. Neustále zvyšujeme efektivnost výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj. Naše výrobky mají vysoký potenciál uplatnění na trhu z hlediska vyšší kvality zpracování konstrukční koncepce, uplatňování a využívání nových technologií a hlavně s ohledem k rychlému řešení připomínek zákazníků.

Neustále sledujeme novinky vyráběných produktů a srovnáváme naše výrobky se situací nabídky v ČR, střední Evropě, EU a ve světě, abychom našim zákazníkům přinášeli neustále nové a lepší produkty v podobě nabídky dokonalejších, rozmanitějších výrobků, čímž se snažíme nejen udržet, ale i upevnit svoje postavení na trhu.

Neustále se snažíme o snížení zmetkovitosti při výrobě, která vede ve svém důsledku k poklesu výrobních nákladů, čímž přispíváme také k zlepšení životního prostředí.

Zlepšení se projevuje v technických specifikacích, použitých komponentech, materiálech nebo jiných funkčních charakteristikách; nové produkty se od svých předchůdců významně liší svými charakteristikami nebo zamýšleným užitím.